Žemės matavimai

Norėdami įregistruoti žemės sklypą ar jo pakeitimus privalote turėti kadastro duomenų bylą. Kad ją parengti reikalingi, kadastro duomenys kurie surenkami, kadastrinių matavimų metu.

Žemės matavimų (geodezinių matavimų) Jums prireiks, jei:

Kreipkitės į mus. Mielai pasirūpinsime kadastrinių duomenų nustatymu ir bylos parengimu.